Poznanie seba ako základ rastu

Poznanie seba ako základ rastu

Kedy: 21.10. 2023 od 9:00 do 18:00
Kedy: Harmony štúdio, Poprad
Cena: 75€

Tento sebarozvojový seminár je postavený na poznaní a základných princípoch Transformačnej systemickej terapie podľa Virginie Satirovej (tzv. Model rastu). Sú nimi: rozvíjanie kongruencie, schopnosti rozhodovať sa, preberanie zodpovednosti za svoje rozhodnutia a podpora sebaúcty. Schopnosť reagovať kongruentne v psychoterapii vnímame ako proces, kedy nadobúdame zručnosť lepšie porozumieť svojmu vnútornému prežívaniu, prijímame ho a učíme sa reagovať (na iných, situácie) nie z miesta obrany, ale vnútornej stability a spojenia so svojim Ja. Inými slovami, hľadáme tu najlepšiu cestu reagovania pri zohľadnení troch hlavných úrovní: seba, druhého (iných) a kontextu. Značnú pozornosť budeme venovať kontaktu ako základnému pilieru komunikácie a identifikácii vnútorných a vonkajších zdrojov pre podporu duševného zdravia. Pôjde o prvý zo série seminárov, ktoré plánujeme v štúdiu Harmony realizovať v približnom intervale každého pol roka.

Pavol Janoško (44) pôsobí ako univerzitný pedagóg na Katedre liečebnej pedagogiky PdF UK v Bratislave a psychoterapeut v súkromnej praxi. Psychoterapii sa venuje od roku 2008, v rámci ktorej bol postupne inšpirovaný viacerými smermi, najmä Transformačnou systemickou terapiou podľa Satirovej, Proces orientovanou psychoterapiou a Bodyterapiou. Je mu blízka aj oblasť psychotraumatológie a skúmanie procesu intrapsychickej zmeny.