Marián Vataman

You are here: Home / Marián Vataman

Marián Vataman

Lektor
Marián Vataman

Cestovanie ma previedlo mnohými krajinami a životnými štýlmi. Celým životom ma sprevádza pohyb – tanec, akrobacia, cestovanie po svete a teraz aktívne joga.

V mojom srdci sa udomácnila meditácia a snaha o sprítomnenie v každodennom živote. Po čase som zistil, že telo sa dobre usadí a myseľ dobre pripraví na meditáciu po cvičení jogy. A tak sa k meditácii v mojom srdci udomácnila aj aktívna prax jogy.

Po rokoch naberania skúseností som sa nakoniec aj ja udomácnil – pod Tatrami.

Som absolventom kurzov inštruktora Zenyogy v Londýne a Power jogy v Yogo, kurzu učiteľa meditácie so Zenways a členom Londýnskej Zenovej Sanghy. Kontinuálne sa vzdelávam na workshopoch a pobytoch.

Môžete ma stretnúť na jogamatke na Power joge, Joge pre zdravý chrbát, na Joge pre seniorov, alebo na bolstri/zafu vankúši pri meditácii každú nedeľu večer.