Michal Modranský

You are here: Home / Michal Modranský

Michal Modranský

Lektor
Michal Modranský

Meditácii, cvičeniu a sebarozvoju sa venujem už od 16-tich rokov. V roku 2008 som mal „šťastie“ stretnúť veľmi zaujímavého učiteľa Tai-či a či-kongu z Čiech – Jana Pletánka. Veľmi rýchlo mi ukázal, že kvality učiteľa neurčuje, či je učiteľ z Číny alebo Indie. Pod jeho vedením sa učím dodnes. Pravidelne sa zúčastňujem víkendových seminárov a týždenných sústrední, čo zhodnocujem každodenným cvičením. Pretože bez vlastného úsilia sú vedomosti len vecou do vitrínky.

Okrem lektorovania Tai-či sa venujem terapiám Shiatsu a Shin Tai.