TAI-ČI A ČI-KUNG

TAI-ČI  A ČI-KUNG

Tai-či je čínske umenie, ktoré geniálnym spôsobom spája dynamickú meditáciu (rozvoj vedomia), bojové umenie (sebaobranu), zdravotné cvičenie a či-kung (umenie práce s energiou).

V sobotu 24.septembra 2022 vás čaká ÚVODNÉ ZOZNÁMENIE SA S TAI-JI a ČI_KUNG

V prvej fáze sa učí prevažne základným princípom ako je uvoľnenie, správna pozícia tela, koordinácia, zladenie pohybov atď.. To sa učí státím a zotrvávaním v pozíciách. Následne sa cviky vkladajú do rôznych zostáv. Tieto zostavy sa najprv cvičia pomaly, s dôrazom na správnosť a presnosť pohybu. To je tá forma Tai-či, ktorú pravdepodobne pozná väčšina laickej verejnosti. Neskôr môžu byť tieto pohyby vykonávané až s neuveriteľnou dynamikou. Každý pohyb z týchto zostáv má svoje reálne bojové použitie a súčasne konkrétnym spôsobom ovplyvňuje cirkuláciu energie v tele.

Pri cvičení zostáv sa jedná o rozvoj vnímania a cítenia, ku ktorému dochádza po zvládnutí základných fyzických princípov. Tento krok, závislý od správnej a vytrvalej praxe, posúva Tai-či obrovským spôsobom a umožňuje využívať prácu s energiou v bežnom živote.

Jedná sa o postupný a plne prirodzený vývoj v správnom poradí, pretože citlivosť a rozšírené vnímanie bez patričného zakorenenia a základov je nanič a môže spôsobovať problémy. Potom nasleduje výcvik „sily“ (energie). Správna štruktúra tela  je vybudovaná správnym cvičením a je zároveň odrazom vnútorného otvorenia, priechodnosti a citlivosti. Sprevádza ju neobyčajná sila a schopnosť práce s energiou vo všetkých jej formách (fyzickej, mentálnej a spirituálnej).

Skúmanie a cesta do vnútra svojej bytosti vedú k pochopeniu pravého stavu vecí, a tým prirodzene k láskavosti, nekonečnému súcitu a prianiu šťastia všetkým bytostiam. Súčasným, akoby „vedľajším produktom“, je napríklad schopnosť liečiť seba aj druhých a zvládanie zložitých životných situácií s určitým nadhľadom a odpútanosťou.