ZEN JOGA

ZEN JOGA

Zen joga zahŕňa rozličné fyzické ásany a energetické cvičenia, ktoré vychádzajú zo Zen Budhistickej tradície a stali sa populárnymi aj u nás v západnom svete. Kladie dôraz na tri oblasti – fyzickú vyrovnanosť, tok energií v tele a sprítomnenie vedomia. Jedným z dôvodov, prečo je naša fyzická vyrovnanosť dôležitá je, že silne vplýva na našu mentálnu a energetickú vyrovnanosť.

Podstatou Zenu je koncept ľudského systému ako energetického celku. Toky energie v tele nie sú náhodné ale nasledujú konkrétne smery a cesty. Táto energia alebo ki / qi je vnímaná ako niečo, čo môže byť posilňované alebo vyčerpávané. Má dva základné rozmery – jeden, ktorý ovplyvňuje naše zdravie, blaho a emocionálny stav, a ten druhý, ktorý nás dostane z akéhokoľvek konkrétneho stavu do stavu nedvojitého vedomia. Aplikácia ustáleného nesúdiaceho vedomia na ľudské telo má hlboký účinok.

Cvičenia sú stavané na otváraní a odblokovaní tela a nachádzaní prirodzeného stavu. Na tejto hodine sa spojíme s prírodou, prispôsobíme ásany ročným obdobiam a podporíme tok energie v tele.