Certifikovaný VÝCVIK skupinových RODINNÝCH KONŠTELÁCIÍ a POHYBOV DUŠE

Certifikovaný VÝCVIK skupinových RODINNÝCH KONŠTELÁCIÍ a POHYBOV DUŠE

KEDY: 3. augusta – 4. augusta 2024, Harmony štúdio POPRAD (10:30-18:30)

Pre začiatočníkov – priaznivcov konštelácií  i pokročilých konštelárov.

Príďte si dôsledne zharmonizovať  a odblokovať Vaše rodinné vzťahy, väzby a korene, pochopiť a integrovať do života psychohygienu vzťahov, miesta človeka v spoločnosti a jeho prirodzenej hierarchie.

A súčasne sa môžete pripraviť na dráhu facilitátora / lektora rodinných konštelácií.

LEKTOR:  Silvia Marisi Monnot (SR, ČR, FR )

SÚČASŤOU VÝCVIKU je stavanie konštelácií účastníkom na ich osobné témy, čím sa mega posunú v živote ďalej optimálnym (žiadaným) smerom.

PODMIENKOU získania certifikátu je: súhlas s účastníckou dohodou, predchádzajúca práca na sebe, dobrý zdravotný stav, rešpektovanie etiky terapeutickej a konštelačnej práce a plná účasť na termínoch výcviku.

Výcvik obsahuje 4 spoločné tematické víkendy (sobota – nedeľa),

spolu 8 dní/72 hodín + samoštúdium.

PROGRAM I. MODULU

úvod do systemickej práce a práce s podvedomím, rodina, domov, zázemie, rodové línie, korene, vzťah k sebe a iným, manželstvo, partnerstvo, rodičovstvo, deti, vnúčatá…

Ďalšie moduly sú:

II. ženské a mužské témy, zdravie, vitalita, symptómy a psychosomatika, časti duše, podosobnosti, životná a emočná energia, vnútorné zranenia, vnútorné dieťa, trauma, tiene, regresné konštelácie 

III. práca, kariéra, voľný čas, financie, hojnosť, prosperita, konštelácie: podnikateľské, školské, organizačné, rozhodovacie, tvorivé a globálne

Každý modul je certifikovaný zvlášť. Podmienkou absolvovania II. a III. modulu je absolvovanie I. modulu.  

Bližšie informácie a termíny na vyžiadanie.

Lektori: Silvia Marisi Monnot a Patrick Monnot (SR, ČR, FR )

Energetické vyrovnanie: 260€/víkend (pre klientov HARMONY STUDIA Poprad po zľave 230 €).

V prípade úhrady celého modulu (4 víkendy) vopred – zľava 150 eur, t.j. spolu po zľave 890 eur.

Zľavy sa nesčítavajú. V cene je zahrnutá účasť na 8 vzorových konštelačných seminároch a postavenie 4 modelových konštelácií pre účastníka výcviku.

Organizátori: ProfitMedia, Inštitút konštelácií prosperity a Šťastná rovnováha

Spoluorganizátor: Harmony studio Poprad

Kontakt, prihlášky a registrácia: info@StastnaRovnovaha.sk