Myseľ a Meditácia

Myseľ a Meditácia

Momentálne prebiehajúci kurz

Myseľ a Meditácia

Časť prvá, 8 lekcií

V súčasnej dobe sme vystavení enormnému tlaku takmer vo všetkých oblastiach života. Životné tempo sa stále zvyšuje a často sa stávame obeťami informačného preťaženia. Všetko spolu významne ovplyvňuje našu myseľ, zameranie našej pozornosti a schopnosť bezproblémovo fungovať.

Meditácia je silný a vysoko účinný nástroj, ako sa môžeme zbaviť myšlienok, ktoré zaťažujú našu myseľ, vytvárajú stres a vyvolávajú rôzne ochorenia. Transformuje naše návyky a umožňuje nadviazať vedomý vzťah so svojou mysľou tak, že sa ju naučíme ovládať. S takýmto novým nastavením Vedomia potom hravo zvládame problémy každodenného života.

Ponúkam túto fascinujúcu cestu osobnej transformácie za poznávaním seba samého prostredníctvom kultivácie Vedomia a to pomocou zvládnutia rôznych druhov meditácií, mantier, dýchacích techník, zvukov aj ticha, v pohybe aj v nehybnosti.

V rámci prvého cyklu ôsmich lekcií sa naučíte:

-ako správne dýchať pri rôznych druhoch meditácií

-techniky sústredenia sa (koncentrácie)

-ako účinne skľudniť svoju myseľ a navodiť duševnú pohodu

-ako zjemniť svoje zmysly a prehĺbiť intuíciu

-zručnosti vedome sa uvoľniť a nadobudnúť rovnováhu

-naštartovať svoje vnútorné vyžarovanie

Účinky meditácie:

  • Meditácia rozvíja neutrálnu (meditatívnu) myseľ
  • Meditácia nás vedie od dualitného vnímania ku vnímaniu nekonečnému
  • Meditácia prináša vnútorný pokoj, neutralitu, harmóniu, kľud
  • Meditácia pomáha pri vedomom ovládaní mysle a emócií
  • Meditácia nás učí zbaviť sa nevedomých návykov, podvedomých strachov, blokov, napätia a stresu
  • Meditácia zvyšuje schopnosť koncentrovať energiu a zvyšovať výkonnosť
  • Meditácia napomáha dosiahnutiu jasnej mysle, a schopnosti byť v prítomnosti
  • Meditácia rozvíja predný mozgový lalok, ktorý riadi našu osobnosť

 

Meditácia je proces usmerňovania mysle a myšlienkových vĺn, ktorý umožňuje našej Duši žiariť a tak byť silným, vyrovnaným a odolným voči okolitým tlakom. Vedieť vedome dostať pod kontrolu mentálnu tvorivú činnosť mysle, nám otvára bránu do štvrtej dimenzie. Tento proces prepojenia individuálneho Vedomia s kozmickým Vedomím je skúsenosť, ktorá presahuje všetky slová a popisy.

A to je mojim cieľom.

Naučiť Vás umeniu meditácie prostredníctvom osobnej praxe.

Sita