MEDICAL JOGA – TERAPEUTICKÁ DIMENZIA JOGY

MEDICAL JOGA – TERAPEUTICKÁ DIMENZIA JOGY

MEDICAL YOGA – TERAPEUTICKÁ DIMENZIA JÓGY

Medical Yoga predstavuje vysoko efektívne prepojenie osvedčených
niekoľko tisícročných jogových tradícií s poznatkami modernej medicíny
predovšetkým v oblasti anatómie pohybového systému, kineziológie,
rehabilitácie, ortopédie, neurológie,  neuroendokrinológie a ďalších. Ucelené
cvičebné zostavy tzv. krije sú zamerané na precvičenie jednotlivých svalov,
kĺbov a väzov od chodidiel až po hlavu (samozrejme aj chrbtice), ale tiež na
zlepšenie stavu vnútorných orgánov (srdca, pľúc, obličiek, pečene, sleziny,
endokrinných žliaz a iných) a ovplyvnenie s nimi súvisiacich konkrétnych
zdravotných problémov. K jednotlivým cvičebným zostavám sú priradené aj
cielené meditácie, ktorých účelom je zharmonizovanie celého organizmu a
všetkých energetických tiel, ktorými disponujeme.
Medical Yoga ponúka cvičiacim jednoduchý, pritom však veľmi účinný
návod na zlepšenie zdravia a je vhodná pre praktizovanie v každodennom
živote. Ide o koncept určený pre zdravých, ale aj pre ľudí s rôznymi zdravotnými
ťažkosťami. Prináša do nášho uponáhľaného a náročného života tak
prepotrebné uvoľnenie, relaxáciu tela aj mysle a umožňuje načerpanie
stratenej energie. Medical Yoga predstavuje pre záujemcov účinnú prevenciu
rôznych telesných aj duševných problémov súvisiacich so stresujúcim
„moderným“ životným štýlom. Medical Yoga však v žiadnom prípade nemá
ambíciu nahradiť odbornú lekársku starostlivosť.

Táto lekcia sa môže cvičiť aj na stoličkách a je teda vhodná aj pre osoby ktoré nedokážu sedieť na zemi v jogovom sede.

Teší sa na vás

Renáta Jesenská – Sita NavJot Kaur

absolvent Medzinárodnej školy Kundalini jogy

učiteľ a poradca v oblasti kultivácie a rozširovania vedomia

Kedy: Utorok

Čas : 15:30

Kde: Harmony štúdio

Vstupné:

samostatný vstup 10 Eur/ osoba

Permanentka 1 a pol vstupu

VIP bez doplatku