ASHTANGA JOGA

ASHTANGA JOGA
https://scontent.fbts5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/p75x225/243237792_4383663355044586_128321720432686237_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=a26aad&_nc_ohc=OBdDQdGE6aYAX8AsGIe&_nc_ht=scontent.fbts5-1.fna&oh=ff72492c9911c4bfcebba73c47938d1b&oe=615858E7

ASHTANGA je systém jogy založený na prepojení dychu s pohybom pri striedaní pozícií v presne stanovenom slede (sérii pozícií). Ashtanga joga pracuje s vnútorným ohňom a energiou, ktoré v spojení s dychom a pozíciou zbavujú naše telo toxínov, robia ho pevným, silným a zároveň pružným a zdravým. Systém Ashtangy predstavuje dynamickejšiu formu jogy, pri ktorej sa potíte, čím dochádza k čisteniu fyzického tela.

Cvičenie sa prispôsobuje každému podľa jeho fyzických schopností, ohybnosti, sily a výdrže – neexistuje jedna „správna“ pozícia, ale pre každého je možné nájsť variáciu podľa jeho možností a zdravotných alebo fyzických obmedzení.

Aj keď ashtanga joga môže na prvý pohľad pôsobiť ako náročne fyzické cvičenie ktoré sa venuje iba telu a jeho flexibilite, nie je to tak. Ásana /pozícia tela/  je len prostriedok k tomu aby ste mohli precítiť hĺbku jogy. Vďaka vedomému dýchaniu môžete precítiť silu dychu a zažiť stav kedy sa utíši myseľ a vy dokážete precítiť hlbší kontakt so sebou. V tomto systéme jogy sa precízne spája pohyb s dychom a aj vďaka tomu je praktizovanie astanga jogy meditáciou v pohybe.

Ashtanga joga (cvičenie pozícií) sa praktizuje dvomi rôznymi spôsobmi a to tradičným

mysore štýlom alebo formou vedenej hodiny:

M Y S O R E   Š T Ý L:   je pôvodný a primárny spôsob praktizovania ásan (pozícií) v Astanga yoga systéme. Je špecifický hlavne tým, že cvičiaci nejdú jedným tempom, ale každý jednotlivec robí svoju vlastnú prax, čo znamená, že si všíma výhradne sám seba a svoje vlastné možnosti. Vysvetlenie pozícií a ich správne pochopenie, dýchanie a ďalšie aspekty praxe sú vysvetľované cvičiacim postupne na základe individuálneho prístupu a podľa úrovni pokročilosti.  Učiteľ vás podľa vašich schopností a možností posúva v zostave ďalej, prípadne pomáha podľa potreby s prevedením, technikou, alebo pochopením pozície. Táto metóda dáva každému potrebný čas a priestor na dôkladné osvojenie, pochopenie a zapamätanie jednotlivých ásan a ich postupnosti.  Je to veľmi prirodzený a inštinktívny spôsob budovania jógovej praxe.

Hodiny sú vhodné pre všetky vekové kategórie, telesné konštitúcie a rôzne stupne pokročilosti v jóge.

Mysore štýl je najlepšou voľbou aj pre začiatočníkov.

V E D E N Á    H O D I N A: Od Mysore štýlu sa líši najmä tým, že učiteľ cvičiacich slovne sprevádza. Skupina je vedená jedným rovnakým tempom cez sekvenciu pozícií. Pri vedení učiteľ hovorí aj základné pokyny, ako správne použiť dych, koncentráciu a ako otočiť svoje zmysly do svojho vnútra a tým urobiť jogu naozaj jogou. Na vedenej hodine však nie je priestor na detailnejšie vysvetľovanie pozícii, učenie sa nových pozícii ani individuálny prístup.

Vedená hodina je vhodná pre pokročilejších, ktorí už vedia sami praktizovať nejakú časť pozícií v rámci ashtanga primárnej série.

TIETO LEKCIE SÚ OTVORENÉ PRE VŠETKÝCH

Lekciami vás bude sprevádzať Peter Ľupták

NAJBLIŽŠÍ KURZ plánujeme na apríl 2022
Cieľom kurzu je pochopiť a naučiť sa cvičiť ashtanga jogu od úplných základov. Počas kurzu sa naučíme ako samostatne a bezpečne praktizovať jogu a to v súlade s individuálnymi fyzickými možnosťami každého účastníka.
Kurz vhodný pre úplných začiatočníkov, ale aj mierne pokročilých, ktorí chcú prehĺbiť svoju prax jogy, vyskúšať ucelenejší prístup a pochopiť základné súvislosti a prínosy jogy.
Ashtanga joga ako tradičný a pôvodný systém jogy, patrí k najstarším systémom fyzického cvičenia jogy, kde základom praktikovania jogy je práca s dychom, mysľou a telom pričom nám pomáha porozumieť a upriamiť pozornosť na seba samého. Je to systém jogy založený na súlade dychu s pohybom pri striedaní pozícií v presne stanovenom slede. Je to dynamickejšia forma jogy, pri ktorej sa asi aj trošku zapotíte.
Cvičenie sa prispôsobuje každému podľa jeho fyzických schopností, ohybnosti, sily a výdrže – neexistuje jedna „správna“ pozícia, ale pre každého je možné nájsť variáciu podľa jeho možností a zdravotných alebo fyzických obmedzení.

A S HT A N G A    J O G A : patrí k najstarším, tradičným systémom / školám jogy a vychádza z pôvodnej filozofie, kde základom praktikovania jogy je práca s dychom, mysľou a telom pričom nám pomáha porozumieť a upriamiť pozornosť na seba samého.