ŚKOLA MEDITÁCIE

Škola meditácie prebieha formou kurzu

Meditácia je silný a vysoko účinný nástroj, ako sa môžeme zbaviť myšlienok, ktoré zaťažujú našu myseľ, vytvárajú stres a vyvolávajú rôzne ochorenia. Transformuje naše návyky a umožňuje nadviazať vedomý vzťah so svojou mysľou tak, že sa ju naučíme ovládať. S takýmto novým nastavením Vedomia potom hravo zvládame problémy každodenného života.

V ŠKOLE MEDITÁCIE vám ponúkame túto fascinujúcu cestu osobnej transformácie za poznávaním seba samého prostredníctvom kultivácie Vedomia a to pomocou zvládnutia rôznych druhov meditácií, mantier, dýchacích techník, zvukov aj ticha, v pohybe aj v nehybnosti.
Kurz je veľmi vhodný pre manažérov, majiteľov firiem, vedúcich pracovníkov na rôznych pozíciách s vysokým pracovným vypätím.
ŠKOLA MEDITÁCIE bude mať dva cykly.
Prvý začína 12. januára  každý štvrtok o 15:30
                   17. februára každý piatok o 16:00.
8 lekcií / 60 Eur
Školou vás prevedie Renáta Jesenska-Sita, ktorá je certifikovanou lektorkou.
Naučí vás umeniu meditácie prostredníctvom osobnej praxe.